Furnizare energie electrică

Etape contractuale

  • Transmitere Cerere de Oferta SAU acceptarea uneia din ofertele standard (prin fax, e-mail, servicii postale);
  • Completare Formular de Analiza Precontractuala;
  • Negociere si agreere Contract de furnizare;
  • Semnare contract furnizare;
  • Trimitere documente necesare intocmirii contractului de furnizare: copie CUI, act proprietate sau alt document care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum;
  • Incheiere Contracte – Conexe de catreA Energy Ind privind asigurarea serviciului de transport al energiei electrice (cu C.N. Transelectrica S.A.), respectiv a serviciului de distributie a energiei electrice (cu Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice pe raza careia se afla Clientul), acolo unde este cazul.
  • Procedura proprie intermediere acces RED

Avantaje ale consumatorilor eligibili

Reducerea substantiala a cheltuielilor cu energia electrica, asigurarea dezechilibrelor, curbei de sarcina si, pe aceasta baza, cresterea corespunzatoare a profiturilor;
Exercitarea efectiva si eficienta a libertatii de alegere a furnizorului de energie electrica; precizam ca firma noastra se numara printre furnizorii de energie activi in piata de energie electrica (atat en-gross cat si en-detail), prezentand un inalt nivel de competenta, stabilitate si credibilitate.
Managementul consumului energetic;
Furnizarea de energie electrica activa si reactiva;
Asigurarea serviciului de distributie pe toate tipurile de tensiune;
Asigurarea serviciului de transport cu plata tarifelor reglementate Tg, Tl, Tss, tarif OPCOM, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta;
Furnizarea de certificate verzi – asigurarea cotei obligatorii;
Asigurarea dezechilibrelor;
Eficienta energetica;
Analiza eficientei activitatii si dezvoltarea capacitatilor energetice existente.

În cazul întreruperii serviciului de furnizare

În situația în care constatați întreruperea furnizării cu energie electrică sau există deficiențe în asigurarea constantă a acestui serviciu, aveți posibilitatea de a anunța aceste defecțiuni pe următoarele căi :

  • informare serviciului de permanență al A Energy Ind la nr. tel 0757027677 și e-mail office@aenergy.ro;
  • Call Center FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud 0800-801-929 , http://www.electricats.ro/electricats/
  • Call Center Enel Distribuție Banat 0256.929 , http://www.enel.ro/ro/clienti/contact.htm